TANKE OCH KÄNSLA - TOK   STYRELSE, KONTAKTPERSONER, ADRESSER 

Ordföranden väljs av Förbundsrådsmötet med en mandatperiod på tre år. Övriga styrelseledamöter kallas av Förbundsordföranden. Den nuvarande styrelsens mandat gäller fram till förbundsrådsmötet 2018.
Styrelsen
består av totalt sex ledamöter:

Förbundsordförande:

Benkt Engquist (folkbildare, konstvetare, konstkritiker, skriftställare)

Övre Västersjövägen 424,  266 97 Hjärnarp 

Tel 0431-45 51 32        Mobil: 0706 706 753

Fax 0431-45 51 56     E-post: benkt.engquist@gmail.com  

 

Förbundskassör:

Bo Thylander  (företagsekonom, researrangör, f d polis

Byåkersvägen 46,  238 35 Oxie 

Tel 040-54 87 10

Fax 040-54 50 87   E-post: bo.thylander64@gmail.com  

  

Förbundssekreterare:

Bertil Burström  (ingenjör, uppfinnare, skulptör, civil rättsvårdare

Össjö-Boarpsvägen 80,  266 91 Össjö 

Tel 070-58 33 282  

E-post: bertil@srsf.se      Hemsida: bertilsuppslag.eu

 

Barbro Ericsson  (studieorganisatör) 

Ekebergsvägen 7 E

310 40 Harplinge

Tel 035-500 37

E-post:
3550037@gmail.com   

 

Eiler Jansson   (bibliotekarie)

Perstorp, 312 94 Laholm

Tel 0430-611 04 (bostad), 035-17 98 60 (arb)   Mobil: 070- 600 16 88

E-post: eiler.jansson@regionhalland.se

 

Kontaktpersoner (program, utflykter m m):

Malmö:      Bo Thylander  040-54 87 10

Halmstad:  Barbro Ericsson  035-500 37

 


Adress:

Förbundet TANKE OCH KÄNSLA

Övre Västersjövägen 424

266 97 HJÄRNARP

Telefon: 0431-45 51 32                  
 Mobil: 0706 706 753

Fax: 0431-45 51 56

E-post:
benkt.engquist@gmail.com

Webbplats:  www.tankeochkansla.se

Organisationsnummer: 845001-3530      Bankgiro: 779-5305

 


 Åter till sidans topp

Webbmaster Uppdaterad: 2019-09-05

Webbsidan byggd med FrontPage 2003 för Internet Explorer